Cursos

CURS DE PRIMER NIVELL


El curs de Primer nivell és la introducció al submarinisme.

Consta de cinc classes teòriques, quatre de piscina i cinc de mar.

El preu del curs cobreix el kit de l’alumne, les classes teòriques i les pràctiques, la utilització de tot el material necessari per al curs i l’assegurança fins a finals d’any. L’alumne només s’ha de fer càrrec de les aletes i de les ulleres.

El kit de l’alumne inclou el manual B1E, un cd amb els continguts del manual en versió digital, el passaport de busseig, el llibre d’immersions, les taules d’immersió sense descompressió i amb descompressió i un fullet dedicat al submarinisme responsable.

L’alumne obté el títol de Bussejador 1 Estrella de la Confederació Mundial d’Activitats Subaquàtiques (CMAS), de validesa mundial.

El curs obre la porta a les especialitats Nitrox; Suport vital bàsic i RCP; Administrador d’O2; Biologia marina; Iniciació a la fotografia subaquàtica; Fotografia subaquàtica i Primers auxilis.

El pas següent per al submarinista esportiu és el curs B2E.

CURS DE SEGON NIVELL


El curs de Segon nivell consolida la destresa del submarinista.

Consta de sis classes teòriques i tres classes de mar (sis pràctiques) i inclou el curs de RCP (Reanimació cardio-pulmonar), que consta d’una classe teòrica i una pràctica a l’aula.

El preu del curs cobreix el kit de l’alumne, les classes teòriques i les pràctiques i la utilització de tot el material necessari per al curs.

El kit de l’alumne inclou el manual B2E, un cd amb els continguts del manual en versió digital, el llibre d’immersions i un fullet dedicat a la pràctica del submarinisme responsable.

El curs permet l’obtenció del títol de Bussejador 2 Estrella de la Confederació Mundial d’Activitats Subaquàtiques (CMAS), que té validesa mundial.

Així mateix, el curs obre la porta a la possibilitat d’accedir a les especialitats: Navegació submarina; Busseig nocturn; Busseig profund; Busseig en derelictes; Busseig en coves; Busseig sota gel; Busseig adaptat; Salvament i rescat; Busseig en corrent; Busseig tècnic amb aire comprimit; Busseig amb vestit sec i Primer auxilis.

 El pas següent delsubmarinista esportiu és el curs B3E.

CURS DE TERCER NIVELL


El curs de Tercer nivell comporta la consolidació de les destreses del submarinista.

Consta de vuit classes teòriques, una classe pràctica i quatre classes de mar.

El preu del curs cobreix el kit de l’alumne, les classes teòriques i les pràctiques i l’ús de tot el material necessari per al curs.

El kit de l’alumne inclou el manual B3E, un cd amb els continguts del manual en versió digital, el llibre d’immersions i un fullet dedicat a la pràctica del submarinisme responsable.

El curs permet l’obtenció del títol de Bussejador 3 Estrelles de la Confederació Mundial d’Activitats Subaquàtiques (CMAS), que té validesa mundial.

El curs obre la porta a la possibilitat d’accedir a l’especialitat Guia de grup.

El pas següent en la progressió del submarinista esportiu és el títol d’instructor.

ESPECIALITATS


Les especialitats complementen els cursos principals i ofereixen la possibilitat d’incrementar i millorar les habilitats personals en la pràctica del submarinisme.

Les especialitats abasten àrees temàtiques i de continguts diferents i estan organitzades per acompanyar el submarinista en la seva progressió.

Així, el títol de B1E es complementa amb les especialitats Nitrox; Suport vital bàsic i RCP; Administrador d’O2; Biologia marina; Iniciació a la fotografia subaquàtica; Fotografia subaquàtica i Primers auxilis.

El títol de B2E es complementa amb les especialitats: Navegació submarina; Busseig nocturn; Busseig profund; Busseig en derelictes; Busseig en coves; Busseig sota gel; Busseig adaptat; Salvament i rescat; Busseig en corrent; Busseig tècnic amb aire comprimit; Busseig amb vestit sec i Primer auxilis.

El títol de B3E es complementa amb l’especialitat: Guia de grup.

Més informació sobre les especialitats a blaumar@blaumar.cat o bé a través dels telèfons 93 790 45 22 – 639 119 093